Manufacturers
Live help messenger


  Đặt Hàng
  Tel: 08.2223.5868


  Tư vấn Kỹ thuật
  Tel: 08.2223.5868


  Tư vấn Kỹ thuật
  Tel: 08.3835.3962


  Lắp Ráp, Sửa chữa
  Tel: 08.22235679


  Tư vấn Sản Phẩm
  Tel: 08.3835.3962
may bay dieu khien tu xa
Flycam Pro

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xamay bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xamay bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xamay bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

 

Note: USD Exchange rate for reference only . Saigon-Hobby shop ony accept payment in VietNam Dong (VND )

 

Giá Usd chuyển đổi trên site chỉ mang tính chất tham khảo. Saigon-Hobby chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền Vietnam Dong.

 

Sort by

Alu Vollgummi Jet-Rad 58/20mm 70g
[A143]

Picture of Alu Vollgummi Jet-Rad 58/20mm 70g
  195,000 VND

Control Horns 13.5 x 16mm /1pc
[A089]

Picture of Control Horns 13.5 x 16mm /1pc
  3,000 VND

Control Horns 16.5 x 20mm /1pc
[A090]

Picture of Control Horns 16.5 x 20mm /1pc
  3,000 VND

Fiber Glass Tape 2.5cm
[A116]

Picture of Fiber Glass Tape 2.5cm
  45,000 VND

Fiber Glass Tape 5cm
[A068]

Picture of Fiber Glass Tape 5cm
  90,000 VND

Foam Cut Set
[O011]

Picture of Foam Cut Set
  45,000 VND

Foam Glue 30g (Medium Cure)
[A104]

Picture of Foam Glue 30g (Medium Cure)
  35,000 VND

Foam Mount Tape / Scroll
[A135]

Picture of Foam Mount Tape / Scroll
  45,000 VND

Hexagonal Prism Set 20mm /4pcs
[TL2764-01]

Picture of Hexagonal Prism Set 20mm /4pcs
  10,000 VND

Linkage Stoppers Φ0.8~1 x D1.8mm
[A087]

Picture of Linkage Stoppers Φ0.8~1 x D1.8mm
  7,000 VND

Nylon & Pinned Hinges L11×W28mm
[A117]

Picture of Nylon & Pinned Hinges L11×W28mm
  3,500 VND

Nylon Clevises Φ1.8 x L27mm
[A118]

Picture of Nylon Clevises Φ1.8 x L27mm
  2,500 VND

Nylon Clevises Φ2 x L20mm
[A086]

Picture of Nylon Clevises Φ2 x L20mm
  2,500 VND

Ống Carbon đặc 1m x Ø1mm
[A091]

Picture of Ống Carbon đặc 1m x Ø1mm
  20,000 VND

Ống Carbon đặc 1m x Ø2,5mm
[A093]

Picture of Ống Carbon đặc 1m x Ø2,5mm
  35,000 VND

Ống Carbon đặc 1m x Ø2mm
[A092]

Picture of Ống Carbon đặc 1m x Ø2mm
  25,000 VND

Ống Carbon đặc 1m x Ø3mm
[A094]

Picture of Ống Carbon đặc 1m x Ø3mm
  40,000 VND

Ống Carbon đặc 1m x Ø4mm
[A102]

Picture of Ống Carbon đặc 1m x Ø4mm
  50,000 VND

Pin Control Horn 26x12x10mm /1pc
[A119]

Picture of Pin Control Horn 26x12x10mm /1pc
  3,000 VND

Propeller saver adapter 3mm
[A136]

Picture of Propeller saver adapter 3mm
  20,000 VND

Rubber Bands /1pc
[A138]

Picture of Rubber Bands /1pc
  5,000 VND

Spinners Adapter Φ3.17mm
[A139]

Picture of Spinners Adapter Φ3.17mm
  30,000 VND

Spinners Adapter Φ3mm
[A140]

Picture of Spinners Adapter Φ3mm
  30,000 VND

Spinners Adapter Φ4mm
[A141]

Picture of Spinners Adapter Φ4mm
  30,000 VND

Spoke Wheels D60 x Φ3 x H18mm
[A078]

Picture of Spoke Wheels D60 x Φ3 x H18mm
  25,000 VND

Wheel Adapters Φ2.1 x H5.5mm
[A120]

Picture of Wheel Adapters Φ2.1 x H5.5mm
  6,000 VND

Wheel Slow Fly D40 x Φ1 x H11mm
[A082]

Picture of Wheel Slow Fly D40 x Φ1 x H11mm
  15,000 VND

Wheels Slow Fly D30 x Φ1 x H11mm
[A081]

Picture of Wheels Slow Fly D30 x Φ1 x H11mm
  12,000 VND

Shopping Cart
You have no items in your shopping cart.
Đơn hàng đang vận
huy nguyen
Phi Do
Vu Quang Tuan
ngo bao
hoang luu
trung phan duc
Tống Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page execution time is 0.0114384000.