Manufacturers
Live help messenger


  Đặt Hàng
  Tel: 08.2223.5868


  Tư vấn Kỹ thuật
  Tel: 08.2223.5868


  Tư vấn Kỹ thuật
  Tel: 08.3835.3962


  Lắp Ráp, Sửa chữa
  Tel: 08.22235679


  Tư vấn Sản Phẩm
  Tel: 08.3835.3962
may bay dieu khien tu xa
Flycam Pro

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xamay bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xamay bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa
may bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xamay bay dieu khien tu xa

may bay dieu khien tu xa

 

Note: USD Exchange rate for reference only . Saigon-Hobby shop ony accept payment in VietNam Dong (VND )

 

Giá Usd chuyển đổi trên site chỉ mang tính chất tham khảo. Saigon-Hobby chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền Vietnam Dong.

 

Sort by

450 Pitch Gauge
[O006]

Picture of 450 Pitch Gauge
  45,000 VND

450 Swashplate Leveler
[H45191]

Picture of 450 Swashplate Leveler
172,000 VND   154,000 VND

450-500 CNC Swashplate Regulator - Silver
[TL2252-04]

Picture of 450-500 CNC Swashplate Regulator - Silver
  105,000 VND

Aircraft Alarm Horn
[A071]

Picture of Aircraft Alarm Horn
90,000 VND   60,000 VND

Align Hexagon Screw Driver
[HZ025T]

Picture of Align Hexagon Screw Driver
258,000 VND   255,000 VND

Align Hexagon Screw Driver Set
[HZ024T]

Picture of Align Hexagon Screw Driver Set
  452,000 VND

AP800 Digital Pitch Gauge
[HET80001T]

Picture of AP800 Digital Pitch Gauge
752,000 VND   670,000 VND

Ball Joint Plier
[O020]

Picture of Ball Joint Plier
  105,000 VND

Ball Joint Pliers Red
[O014]

Picture of Ball Joint Pliers Red
  105,000 VND

Ball Link Plier
[K10338TA]

Picture of Ball Link Plier
430,000 VND   387,000 VND

Battery Tester For Li-Po Battery
[O001]

Picture of Battery Tester For Li-Po Battery
  65,000 VND

Battery Voltage Tester/Buzzer
[TL2693]

Picture of Battery Voltage Tester/Buzzer
  65,000 VND

Black Tarot Hex Driver Set
[O022]

Picture of Black Tarot Hex Driver Set
  270,000 VND

Carbon Fiber Blade Balancer 450 & 500 size
[TL2229-01]

Picture of Carbon Fiber Blade Balancer 450 & 500 size
240,000 VND   216,000 VND

Cell and Capacity Battery Checker
[O050]

Picture of Cell and Capacity Battery Checker
  290,000 VND

Cutting Pliers
[O013]

Picture of Cutting Pliers
  60,000 VND

Digital Caliper - 150mm
[TL2610]

Picture of Digital Caliper - 150mm
  215,000 VND

Digital Scale 100g x 0.01
[O003]

Picture of Digital Scale 100g x 0.01
  340,000 VND

Extended Screw Driver
[HOT00003T]

Picture of Extended Screw Driver
494,000 VND   440,000 VND

FS-Racing Art Starter's Kit
[N008]

Picture of FS-Racing Art Starter's Kit
  290,000 VND

Glow Plug Wrench
[O027]

Picture of Glow Plug Wrench
150,000 VND   120,000 VND

Hexagon Screw Driver
[HOT00007]

Picture of Hexagon Screw Driver
  143,000 VND

Hexagon Screw Driver Titanium Plating 2.0mm
[TL9039]

Picture of Hexagon Screw Driver Titanium Plating 2.0mm
95,000 VND   72,000 VND

Hexagon Screw Driver Titanium Plating 2.5mm
[TL9040]

Picture of Hexagon Screw Driver Titanium Plating 2.5mm
95,000 VND   72,000 VND

Hexagon Screw Driver Titanium Plating 3.0mm
[TL9041]

Picture of Hexagon Screw Driver Titanium Plating 3.0mm
95,000 VND   72,000 VND

Hexagon Screw Driver Titanium Plating Set
[TL9037]

Picture of Hexagon Screw Driver Titanium Plating Set
350,000 VND   250,000 VND

Hexangular Screwdriver 1.3mm
[O015]

Picture of Hexangular Screwdriver 1.3mm
  70,000 VND

HSP Nitro Starter Kit
[N003]

Picture of HSP Nitro Starter Kit
  290,000 VND

Long Nose Pliers
[O012]

Picture of Long Nose Pliers
  60,000 VND

Mini Electric Drill Kit
[O029]

Picture of Mini Electric Drill Kit
  195,000 VND

Multifunction Tail Shaft Slide Bush Tool
[TL2422-02]

Picture of Multifunction Tail Shaft Slide Bush Tool
  99,000 VND

Pitch Gauge 300 - 700 size
[O007]

Picture of Pitch Gauge 300 - 700 size
  190,000 VND

PROLUX 6-12v Electric Fuel Pump
[N002]

Picture of PROLUX 6-12v Electric Fuel Pump
  440,000 VND

PROLUX Hand Fuel Pump
[N001]

Picture of PROLUX Hand Fuel Pump
  340,000 VND

RJX 500 - 600 Pitch Gauge
[T6009]

Picture of RJX 500 - 600 Pitch Gauge
  190,000 VND

RJX Hex driver kit 1.5mm
[T6020-1.5]

Picture of RJX Hex driver kit 1.5mm
120,000 VND   95,000 VND

RJX Hex Driver Pins 1.5mm
[T6021-1.5]

Picture of RJX Hex Driver Pins 1.5mm
  50,000 VND

RJX Hex Driver Pins Set 1.5-2-2.5-3mm
[T6021]

Picture of RJX Hex Driver Pins Set 1.5-2-2.5-3mm
  150,000 VND

RJX M3 nut wrench
[T6002]

Picture of RJX M3 nut wrench
  130,000 VND

Screw Driver
[HOT00002T]

Picture of Screw Driver
602,000 VND   537,000 VND

Servo Tester
[TL2638]

Picture of Servo Tester
  85,000 VND

Swashplate Leveler
[H70118T]

Picture of Swashplate Leveler
215,000 VND   192,000 VND

Swiss Tools 1,5mm
[O017]

Picture of Swiss Tools 1,5mm
  35,000 VND

Swiss Tools 2,5mm
[O016]

Picture of Swiss Tools 2,5mm
  35,000 VND

Tarot 1.5mm Hex Driver Pin (short)
[O023]

Picture of Tarot 1.5mm Hex Driver Pin (short)
  65,000 VND

Tarot 4pcs hexagonal screwdriver set
[O035]

Picture of Tarot 4pcs hexagonal screwdriver set
  270,000 VND

Tarot Digital Pitch Gauge
[TL80018]

Picture of Tarot Digital Pitch Gauge
  295,000 VND

Tarot Hex driver kit 1.5mm
[O021]

Picture of Tarot Hex driver kit 1.5mm
  90,000 VND

Tarot Hex driver kit 2.0mm
[O026]

Picture of Tarot Hex driver kit 2.0mm
  90,000 VND

Tarot New Blade Balancer
[O043]

Picture of Tarot New Blade Balancer
  195,000 VND

Tarot titanium gold 1.5mm hex screwdriver
[TL2673-01]

Picture of Tarot titanium gold 1.5mm hex screwdriver
  36,000 VND

Tarot titanium gold 2.0mm hex screwdriver
[TL2673-02]

Picture of Tarot titanium gold 2.0mm hex screwdriver
  36,000 VND

Tarot titanium gold 3.0mm hex screwdriver
[TL2673-04]

Picture of Tarot titanium gold 3.0mm hex screwdriver
  45,000 VND

Tools set 34 in 1
[O009]

Picture of Tools set 34 in 1
  169,000 VND

Turnigy Infrared Thermometer
[O037]

Picture of Turnigy Infrared Thermometer
  390,000 VND

Shopping Cart
You have no items in your shopping cart.
Đơn hàng đang vận
huy nguyen
Phi Do
Vu Quang Tuan
ngo bao
hoang luu
trung phan duc
Tống Ngọc Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page execution time is 0.0100828000.